Pranje behatona

Posle vlažnih zima ili dugih kišnih perioda,
alge i mahovine mogu naseliti vašu popločanu površinu.
Kada su vlažne, prave sloj prljavštine koji ne samo da utiče na izgled,
već oštećije površinu i veoma je klizav. Zbog toga je preporučljivo ukloniti ove naslage na vreme.