Pranje fasada

Čak i visokokvalitetna fasada ne može zauvek odoleti vremenskim uslovima.
Neizgledne naslage mahovine i ostale prljavštine rezultat su neredovnog održavanja.
Bez brige! Naš tim profesionalaca je uvek tu,
da Vašoj fasadi pruži stari sjaj,
i najboljim tehnikama čišćenja povrati prvobitni izgled.
Peremo fasadne cigle, pikovane fasede, demit fasade i druge postojanije fasade