Pranje krovova

Kako bi Vaša kuća povratila stari sjaj,
ProClean House tim profesionalaca nudi uslugu pranja krovova.
Pranje krovova se vrši ne samo zvog estetskog efekta već i zbog uklanjanja mahovine,
kako bi se sprečila destrukcija krovnog pokrivača
i produžio vek trajanja krovopokrivnog materijala a samim tim i njegova osnovna funkcija
– efikasno odvođenje vode sa krovnih površina.
Uz pranje krovova nudimo i uslugu čišćenja i otpušavanja oluka.